Mødestedet Jægerspris
Brugerstyrede centre/huse
Indgang til Mødestedet, Parkvej 2, Jægerspris.

Mødestedet Jægerspris