Mødestedet Jægerspris
Brugerstyrede centre/huse

Historie

I 1998 afholdt 3 Ældreforeninger i daværende Jægerspris kommune Demens foredrag, samme dag samme tid men tre forskellige steder, samlet til alle 3 foredrag var  kom der 14 personer.

For at udnytte ressourcerne bedre, aftalte Ældreforeningerne at afholde et møde for at undgå en lignende situation i fremtiden, på mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe der skulle fremkomme med forslag om, en koordinering foreningerne imellem.

Samtidig skulle arbejdsgruppen undersøge, om der var mulighed for at få et fast tilholdssted, da de enkelte foreninger løbende blev henvist til mange forskellige lokaler beliggende overalt i kommunen.

Arbejdsgruppen anbefalede at man startede et Samråd som paraply, for alle foreningerne der så kunne mødes og aftale datoer i egne programmer, så man ikke fik den samme situation igen.

På et efterfølgende møde blandt alle foreningerne, lagde Arbejdsgruppen op til man dannede et permanent Samråd, det blev man enige om og man at besluttede at vælge Arbejdsgruppen som den første bestyrelse.

Forsamlingen pålagde den nye bestyrelse, som første prioritet, skulle arbejde for at få etableret et Ældrehus i daværende Jægerspris kommune.

Efter flere møder med kommunen om lokaler og som endte negativt, dukkede der en mulighed op, fordi "Hermon" på Vinkelvej, som kommunen ejede, blev ledigt og efter forhandlinger mellem Byråd og Samråd om at vi overtog Huset, besluttede Byrådet, at imødekomme dette, kraftigt støttet af flere Byrådsmedlemmer på tværs af partiskel.

Fra første april år 2000, kunne vi så disponere over huset "Hermon", til brug for alle ældreforeninger.

Vi overtog et tomt hus og blev enige om, at vi fremover ville kalde huset for Mødestedet. Vi søgte og fik tilskud fra kommunen og Mathiesens fond til indkøb af diverse møbler og hvidevarer, så vi kunne komme i gang og løbende over årene, har vi fået forbedret inventar og elektronik.

Lokalefordelingen klarede Samrådet og de enkelte foreninger og der er kommet flere foreninger til og stort ser er Mødestedet optaget hver dag af de 14 tilmeldte foreninger som har deres aktiviteter i forbindelse med huset.

I 2017 foreslår Frederikssund kommune flytning af Mødestedet fra Vinkelvej 6 til ledige lokaler på Parkvej 2. Vi mødtes med repræsentanter fra kommunen og fik forevist plantegninger over de de nye lokaler, vi mente det gik an som afløsning af Vinkelvej, projektet blev senere reduceret med en trappe og to lokaler, på grund af besparelser i kommunen, det har affødt problemer omkring lokalefordeling og plads nok til større forsamlinger.

10 august 2018 blev de nye lokaler indviet, her var løbende 80 personer og hilse på og gratulere med de nye lokaler.

Der blev i forbindelse med ibrugtagning af lokalerne, tilsluttet yderligere foreninger så vi nu er 18 foreninger som brugere og som hver især administrere sig selv.