Mødestedet Jægerspris

Aktiviteter Sæson 2021-2022

Kaffestue på Mødestedet, søndage kl. 13.30 til kl. 16.00

Over en kop kaffe eller te, sludrer vi om oplevelser i hverdagen, alle er velkommende.Kontaktperson Dorthe Allenbak: tlf. 42 31 99 99.

Stavgang hele året, torsdage kl. 10,00 start Mødestedet Parkvej 2.

Kontaktperson Lis Erland tlf. 42 17 09 42

Bridgeklubben på Mødestedet, spiller hver mandag eftermiddag.

Kontaktperson: Irene Kristiansen: tlf.28 69 68 24.

Klub Lejrvej på Mødestedet Tirsdage kl. 12.00

Her mødes vi til hygge, foredrag, fællesspisning m.m.

Kontaktperson: Ruth Pamhede, tlf.22 54 87 81.

Ældregymnastik på Mødestedet, tirsdage og torsdage 10.00 til 11.00

Tilmelding nødvendig til

Kontaktperson: Susanne K. Ovesen tlf.40 79 63 28.

Onsdags kortklubben,onsdage kl. 13.00 til 16.00

Forskskellige kortspil i hyggeligt samvær.

Kontaktperson: Ellen Jensen tlf. 47 50 15 34.

Klub Husets venner, onsdage fra kl. 8.00 til 12.00

Hygge og socialt samvær

Kontaktperson: Ove Skipper tlf. 24 59 25 60.

Torsdagsklubben, torsdage fra 13.00 til 16.00

Vi afholder foredrag om kulturelle og aktuelle emner, med film, lysbilleder og studiebesøg.

Kontaktperson: Lene Freno tlf. 24 61 67 85.

PC og IT cafe´, fredage kl. 9.00 til kl. 12.00 på Mødestedet

Her kan du få hjælp til PC, Tablet og Mobiltelefon.

Kontaktperson: Gudmund Petersen tlf. 28 57 85 52.

Mødestedets strikkeklub, hver anden fredag i måneden kl. 13.00 til 16.00

Her kan du få hjælp til forskellige former for strikning og opskrifter.

Kontaktperson: Birgit Hansen, tlf. 40 10 41 89.

Egepensionisterne Spiren, fredage eftermiddage 12.00 til 16.00

Arrangerer varieret tilbud, på foredrag, udflugter og sammenkomster, med beboerne på De Tre Ege.

Kontaktperson: Henny Hansen, tlf. 23 61 94 29.

Kreativ fritid, aktiviteterne foregår på udvalgte Week-End

Har blandt andet Orkis og Knipling på programmet  hvis du har lyst til at prøve.

Kontaktperson: Ruth Rasmussen, tlf. 20 86 33 44.

Samarbejde om forskellige tiltag, som udgår fra Mødestedet

Telefonstjerne

Ønsker du som ældre, at modtage et tryghedsopkald, om morgenen på din telefon, så henvend dig til !

Kontaktperson: Inge Bailey tlf. 50 72 78 29.

Besøgsven

Ønsker du besøg af en ven , du kan tale med alt om, så kan du henvende dig til besøgstjenesten !

Kontaktperson: Lillan Brandt tlf. 51 94 92 18.

Besøgsven til demente i eget hjem

Kontakt person: Kirsten Holst tlf. 40 36 59 66.

Vågekoner M/K

Kontaktperson: Inge Merete Askjær tlf. 22 37 61 88.

Frivillige på De Tre Ege

Vær med til  at fremme det sociale samvær blandt de ældre beboere, gennem sang, højtlæsning, bankospil og gå ture.

Kontakt: De Tre Ege på tlf. 47 35 17 98.

Bisiddertjeneste

Har du behov for hjælp, når du skal tale f. eks. med Læge eller offentlige myndigheder, så kan du få støtte og for at høre din sag.

Kontaktperson: Vibeke Lyngaae tlf. 21 42 33 11

Stolegymnastik i eget hjem

Kontaktperson: Lillan Brandt tlf. 51 94 92 18.

Seniorbio i Kino Skibby, mandage og tirsdage kl. 13.30 i vintersæsonen

Oplysninger om filmene, Kontaktperson: Esther Theilmann tlf. 21 46 33 60.

Torsdagsbowling, Frederikssunds Bowlingscenter, torsdage 12.00 til 14.00

Kontaktperson: Bent Andersen tlf. 47 52 23 16.

Ældresagens Bowling, Fredrikssunds Bowlingscenter, onsdage 12.00 til 14.00

Kontaktperson: Sonja Otte tlf. 20 82 70 43.

Ældre Sagen, har en bred vifte af tilbud på forskellige tiltag i Jægerspris

Har kontortid, den 1. onsdag i hver måned på Mødestedet kl. 9.30 til 11.30

Kontaktperson: Formand Helle Kristensen, tlf. 40 23 33 95.

Pensionistforeningen, holder løbende arrangementer, i Kignæshallen

Hver tirsdag fra kl. 12.00 til 16.00.

Kontaktperson: Formand Henry Jensen tlf. 20 42 14 o6

På Mødestedet, træffes personer fra Samråd og Pensionistforening

Hver onsdag fra kl. 9.30 til 11.30, eller på tlf. 47 56 10 15.