Mødestedet Jægerspris

Husorden

for Mødestedets brugere.

 1. Den låneansvarlige i den enkelte klub eller forening har ansvaret for, at husordenen bliver overholdt og skal meddele og skal meddele Husbestyrelsen om konstateret fejl eller mangler.

 2. Efter brugen af lokalerne og/eller kontor faciliteterne, skal møbler sættes på plads, borde aftørres, der skal ryddes op, der skal fejes gulv, alt brugt service skal vaskes op og affald fjernes.

 3. Før bruge af køkkenet eller kontorets maskiner skal brugervejledningerne gennemgås, hvis man ikke er fortrolig med brugen.

 4. Der må ikke på angivne flugtveje, opstilles møbler eller lignende i forbindelse med arrangementer.

 5. De nedsatte arbejdsgrupper skal altid have adgang til huset for udbedringer, man vil stræbe efter at udføre reparationer på ledige tidspunkter.

 6. Den låneansvarlige skal afhente og tilbagelevere nøgler til lokalerne, sikre sig at der er låst lokalerne forlades. Bemærk lyset slukker selv automatisk i alle lokaler, bortset fra køkkenet.

 7. Telefonen er til rådighed for klubber eller foreninger. tlf. nr er 47 56 10 15.

 8. Pc. kan efter aftale bruges til brug på internettet, der kan sendes og modtages email, password og og email adresse udleveres fra kontoret.

 9. Der er P forbud for Mødestedets brugere, på selve P pladsen ved omsorgscenterets hovedindgang, man henvises til den offentlige P plads. Man må gerne køre ind kortvarig for af og påsætning af dårlig gående eller varer.

 10. Husdyr må ikke medtages i lokalerne af hensyn til allergiker.

 11. Elkørestole har ikke adgang til lokalerne, der henvises til brug af Mødestedets kørestol eller rollator, som er placeret i garderoben ved side indgangen.