Mødestedet Jægerspris

Bestyrelsen

 • Formand Asger Mansted       tlf. 47 56 13 56
 • Kasserer Jørgen Christensen tlf. 51 21 23 62
 • Sekretær Rigmor Nielsen      tlf. 20 42 62 76     
 • Medlem Dorthe Allenbak      tlf. 42 31 99 99
 • Medlem Irene Kristiansen     tlf. 28 69 68 24

Samrådet

er en sammenslutning af forskellige Klubber og Foreninger, der er brugere af lokalerne på Mødestedet og som er beskrevet under Aktiviteter.

I Samrådets regi

er der i årets forløb forskellige tiltag

 • Arrangerer  Mathiesens udflugt ca. 350 deltagere.
 • Temamøde i september med ældrerelaterede foredrag, ca. 125 deltagere.
 • Influenzavaccination i oktober.
 • Årlig generalforsamling med deltagere, fra alle Klubber og foreninger der er tilknyttet Mødestedet.
 • Støtter de forskellige tilknyttede klubber  og foreninger med tilskud.
 • Sørger for administration og tildeling af Mødestedets lokaler.
 • Samrådet får et fast årlig tilskud fra Frederikssund kommune.
 • Samrådet står for alle relevante kontakter med Frederikssund kommune.