Mødestedet Jægerspris
Brugerstyrede centre/huse

Bestyrelsen

Formand Knud Eskesen 30 44 03 97    knud.eskesen@mail.dk
Næstformand Jane Niemi Petersen   60 85 1999    ptjn@pc.dk
Kasserer Henrik B. Pedersen 20 20 71 41    henrikb.pedersen@me.com
Bestyrelsesmedlem   Irene Kristiansen 28 69 68 24    irenelkristiansen@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Rigmor Nielsen 20 42 62 76    rigmor@olskjaer.dk
Suppleant Inge Bailey 50 72 98 29
Suppleant Susanne Ovesen 40 79 63 28
Revisor Vacant

Samrådet

Samrådet administrerer Mødestedet på De tre Ege i Jægerspris, og tilser at de klubber og foreninger der ønsker at anvende lokalerne tildeles tid.

I Samrådets regi

er der i årets forløb forskellige tiltag

  • Arrangerer  Mathiesens udflugt.
  • Temamøde i september med ældrerelaterede foredrag.
  • Influenzavaccination i oktober.
  • Årlig generalforsamling med deltagere, fra alle Klubber og foreninger der er tilknyttet Mødestedet.
  • Støtter de forskellige tilknyttede klubber  og foreninger med tilskud.
  • Sørger for administration og tildeling af Mødestedets lokaler.
  • Samrådet får et fast årlig tilskud fra Frederikssund kommune.
  • Samrådet står for alle relevante kontakter med Frederikssund kommune.